درباره ما

این صفحه قرار است درباره کسب و کار شما صحبت کند. شاید به ظاهر این صفحه چندان اهمیّتی نداشته باشد، اما واقعاً یکی از مهمترین صفحات شماست. چرا که شما را به مخاطب معرفی و درباره تخصص و مهارت شما صحبت می‌کند. به این ترتیب است که مشتری‌ها (به خصوص مشتری‌های بزرگ) به شما اعتماد خواهند کرد.

برای آنکه یک صفحۀ درباره ما حرفه‌ای داشته باشید، به این نکات توجه کنید:

1. شما می‌توانید در این صفحه دربارۀ زمینه کاری، سوابق، مهارت‌ها و اهداف خود صحبت کنید.

2. اگر امکانش را دارید، اعضای شرکت خود را به صورت کامل در این صفحه معرفی نمایید. حتی می‌توانید یک صفحه زیر مجموعه برای تیم خودتان ایجاد کنید.

3. در صورتی که تصویری از مجموعه و اعضای آن دارید، می‌توانید آن را به عنوان تصویر اصلی این صفحه انتخاب کنید.

4. اگر یک شرکت رسمی هستید، حتماً تاریخ تاسیس، شمارۀ ثبت و اطلاعات رسمی شرکت را در اختیار مخاطبان قرار دهید.

5. تا جای ممکن از لحن خشک و رسمی دوری کنید. کاربران اینترنت لحن صمیمی و ساده را ترجیح می‌دهند.

6. سعی کنید از کلیشه‌ها دوری کنید و متن این صفحه را با توجه به هویت، ارزش‌ها و افکار شرکت خود بنویسید. این موضوع قطعاً در نگاه متفاوت مخاطب به شما تاثیر خواهد داشت.